VAT 8%

Stawka 8% VAT może mieć zastosowanie tylko w przypadku:

  • zamówień zawierających towary przeznaczone na cele przeciwpożarowe (a więc towarów wymienionych w poz. 129-134 zał. nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług),
  • których przeznaczeniem jest jednostka ochrony przeciwpożarowej (a więc zamawiającym może być np. OSP, Komenda Straży Pożarnej),
  • również w przypadku zakupu na rzecz gmin i powiatu (a więc płatnikiem może być również gmina lub powiat).

Wyboru stawki VAT dokonuje się dla całego zamówienia, a nie pojedynczych produktów.

W przypadku wyboru 8% stawki VAT:

  • dane zamawiającego są (w miarę posiadanych możliwości) dodatkowo weryfikowane przez obsługę sklepu,
  • po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-maila z załączonym formalnym zamówieniem w formacie PDF, zawierającym: szczegóły zamówienia oraz oświadczenie o przeznaczeniu towarów na cele przeciwpożarowe,
  • otrzymany plik PDF należy samodzielnie wydrukować, złożyć na nim wymagane podpisy i pieczątki (płatnika i zamawiającego) oraz przesłać go na adres naszej firmy,
  • zamówienie jest realizowane dopiero po otrzymaniu przez naszą firmę oryginału w/w dokumentu.

Przeczytaj też informacje o kosztach wysyłki.

Koszyk

Brak produktów.

Strefa klienta